PFU Sala Balzera Uniwersytetu Wroclawskiego
 

PFU przebudowy, modernizacja Sali Balzera w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego
program funkcjonalno-użytkowy przebudowy
inwestor: Uniwersytet Wrocławski
autor: Marek Skorupski
współpraca: Ewa Rokita-Magdziarz, Małgorzata Dzik, Michał Zgorzyński
projekt: 2011