Anna Skorupska
architekt
Marek Skorupski
główny architekt
Wojciech Seidel
główny konstruktor
Ewa Łukaszun
prokurent
Michał Zgorzyński
architekt
Anna Ostrowska
architekt
Rafał Jasiński
architekt
Ewa Rokita-Magdziarz
architekt
Agnieszka Dobrzyńska
architekt
Małgorzata Dzik
architekt
Anna Miśniakiewicz
studentkawspółpraca w latach wcześniejszych:

Maciej Czemplik
Michał Dobrowolski
Marta Grodzka
Tomasz Janiaczyk
Łukasz Kołacz
Zosia Kurczewska
Krystian Kusz
Agata Łapińska
Jarosław Łukomski
Bartłomiej Mackiewicz
Piotr Madej
Szymon Mieszkowski
Dorota Palmączyńska
Patryk Pietruszka
Katarzyna Pryszczewska
Bartłomiej Skarżyński
Arkadiusz Szumlas
Grzegorz Szydełko
Mariusz Turkowski
Magdalena Wańkowicz
Tomasz Zamojski
Jolanta Zgorzyńska