Muzeum Karkonoskie
 

Rozbudowa Muzeum Karkonoskiego
Jelenia Góra ul. Jana Matejki 28, inwestor: Muzeum Karkonoskie
kubatura: 2500 m3
autor: Marek Skorupski
wspó³praca: Rafa³ Jasiński, Anna Ostrowska
projekt 2007/2008r, realizacja 2010/2011