Budynek biurowy Volvo
 

Wrocław, ul. Włodarska
autor: Marek Skorupski
projekt: 2007r.
realizacja: 2008
Projekt wielobranżowy przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego wielo-lokalowego datowanego na początek XX w. rok ok. 1905 adaptowanego na budynek biurowy. Przedmiotowa inwestycja znajduje się przy ul. Włodarskiej 5. W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi przebudowa istniejącego budynku wraz z dobudową nowej części oraz nadbudową piętra ponad istniejący dach a także towarzyszącą mu infrastrukturą drogową. Miejsca postojowe, wydzielone miejsce na odpady w postaci małej architektury zlokalizowanej na terenie działek przeznaczonych pod inwestycję.W części dobudowywanej budynku zastosowano jedno z pierwszych rozwiązań elewacji w postaci kostki granitowej - tzw „gabionów”. Na obszarze objętych planem zagospodarowania terenu została zaprojektowana również infrastruktura oświetleniowa.