ARCH-E

- Podstawową działalnością firmy jest projektowanie architektoniczno-budowlane. Firma wykonuje projekty budynków użyteczności publicznej oraz osiedli i zespołów mieszkaniowych, prowadzi nadzory autorskie jak również zajmuje się prowadzeniem inwestycji oraz wykonywaniem ekspertyz, inwentaryzacji.
- Z firmą związani są wrocławscy projektanci o bogatym dorobku i dużym doświadczeniu projektowym zdobytym zarówno w Polsce jak podczas pracy w zagranicznych biurach projektowych (Architekturburo "Kolb und Prassel" - Hochdorf k. Stuttgartu, Architekturburo "Planen und Bauen" - Berlin, Buro fur Industrie Plannung - Rudiger Cornelsen, Monachium), oraz specjaliści w zakresie komputerowych technik wspomagania projektowania, ze znajomością języka niemieckiego i angielskiego.
Firma zatrudnia 10 osób, w tym 8 architektów oraz współpracuje na stałe z projektantami innych branż działającymi samodzielnie, bądź prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
- Forma działalności - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Od 1993 r. do maja 1999 r. firma działała pod nazwą "Cad-Skala" Sp. z o.o.


"ARCH-E" - zespół projektowy:

dr inż. arch. Marek Skorupski - główny projektant
uprawnienia projektowe w specjalności: architektonicznej, Nr: 4/87/UW
uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej, nr: 285/86/UW.
Członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
Równocześnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Projektowania Obiektów Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
znajomość języka: niemiecki (bardzo dobra)

dr inż. Wojciech Seidel - projektant konstrukcji
uprawnienia do projektowania i kierowania budowš w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Nr: 116/86/UW
Członek Izby Inżynierów Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej.
Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr RZE/X/046/03
znajomość języka: niemiecki (bardzo dobra)

mgr inż. arch. Anna Skorupska - projektant
uprawnienia projektowe w specjalności: architektonicznej Nr: 543/01/DUW,
uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej, Nr: 159/01/DUW.
Członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
znajomość języka: niemiecki (dobra)

mgr inż. arch. Michał Zgorzyński - projektant,
uprawnienia projektowe w specjalności: architektonicznej, nr: 69/07/DOIA
Członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
znajomość języka: angielski (średnia)

mgr inż. arch. Ewa Rokita-Magdziarz - architekt, upr. nr: 56/07/DOIA
mgr inż. arch. Anna Ostrowska - architekt, upr. nr: 53/2010/DSOIA
mgr inż. arch. Rafał Jasiński - architekt, upr. nr: 47/2010/DSOIA
mgr inż. arch. Agnieszka Dobrzyńska - architekt, upr. nr: 05/DSOKK/2012
mgr inż. arch. Małgorzata Dzik - architekt
stud. Anna Miśniakiewicz

BRANŻYŚCI - projektanci i biura współpracujące:

architektura:
ARCHIKON, Anna Kościuk;
io-architects, Rafał Zygiel;

konstrukcja:
mgr inż. Tadeusz Gołębiewski - projektant konstrukcji
uprawnienia projektowe w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, nr 104/80/WBPP
znajomość języka niemieckiego - biegła, rosyjskiego - biegła;
P3-GROUP: Paweł Rogala, Paweł Chaszczewicz

instalacje sanitarne:
mgr inż. Paweł Bilka - projektant instalacji sanitarnych, pracownia BILAN
uprawnienia projektowe i wykonawcze nr 477/01/DUW;
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Instalacji Sanitarnych "H&M"
inż. Mirosław Pandelidis - projektant instalacji sanitarnych
inż. Hanna Pandelidis - projektant instalacji sanitarnych
uprawnienia projektowe w specjalności: sieci i instalacje, nr 168/87/WBPP

instalacje elektryczne:
Lumen Polska;
Candela;
inż. Alfred Borusewicz - projektant instalacji elektrycznych
uprawnienia projektowe w specjalności: instalacje elektryczne, nr295/77/Wwm