rok 2019 pierwszy etap zespo�u mieszkaniowego przy ul. Pr�dzy�skiego we Wroc�awiu rok 2018 zesp� budynk�w biurowych dla Volvo Polska we Wroc�awiu - konkurs zesp� budynk�w biurowych dla Volvo Polska we Wroc�awiu - konkurs
zesp� budynk�w biurowych dla Volvo Polska we Wroc�awiu - konkurs zesp� budynk�w biurowych dla Volvo Polska we Wroc�awiu - konkurs zesp� budynk�w biurowych dla Volvo Polska we Wroc�awiu - konkurs magazyn scenografi oraz kostium�w Opery Wroc�awskiej rok 2017
rok 2012 pierwszy etap zespo�u mieszkaniowego przy ul. Pr�dzy�skiego we Wroc�awiu ambasada Polski w Berlinie - konkurs zesp� budynk�w biurowych dla Volvo Polska we Wroc�awiu - konkurs zesp� budynk�w mieszkalnych w Mirkowie ko�o Wroc�awia
projekt konkursowy - budynek wielofunkcyjny Topacz we Wroc�awiu restauracja Vapiano w Warszawie przebudowa zamku w Karpnikach na budynek hotelowy magazyn scenografi oraz kostium�w Opery Wroc�awskiej zesp� budynk�w mieszkalnych w Mirkowie ko�o Wroc�awia
rok 2011 PFU Aula Balzera Uniwersytetu Wroc�awskiego RODIS DEVELOPMENT WROCLAW ul. Minska zespol budynkow jednorodzinnych WIDEX WYSOKA ko�o Wroc�awia rozbudowa budynku produkcyjnego rozbudowa Muzeum Karkonoskiego
DOM-INVEST WYSOKA ko�o Wroc�awia osiedle domow szeregowych warsztat samochodowy, Cz�stochowa przebudowa szpitala w Warszawie Mi�dzylesiu - koncepcja projekt restauracji w g�rnej stacji Kolei Gondolowej w �wieradowie Zdroju projekt wn�trz biurowych w Warszawie, Aleje Jerozolimskie
rok 2010 VOLVO POLSKA WROC�AW ul. W�odarska budynek biurowy - koncepcja GSW w Opolu - konkurs ATC DEVELOPMNENT, WROC�AW ul. Pradzynskiego zespol mieszkaniowy z us�ugami RODIS/REINHOLD WROC�AW ul. Karpacka zesp� budynkow mieszkalnych
Projekt renowacji zamku w Karpnikach ARCH-M OBORNIKI �LASKIE kolo Wroc�awia przebudowa budynk�w pokoszarowych w Jeleniej G�rze - etap II RODIS DEVELOPMENT WROCLAW ul. Minska zespol budynkow jednorodzinnych rok 2009
SJM DEVELOPMENT WROC�AW u. Krawiecka budynek hotelowo-apartamentowy centrum kongresowo-hotelowe we Wroc�awiu, Cuprum - konkurs budynek mieszkalny w Katowicach restauracja Vapiano we Wroc�awiu przebudowa budynku Esplanada w Szklarskiej Por�bie
rok 2008 MOR NIERUCHOMOSCI WROCLAW ul. Wolodyjowskiego zespol mieszkaniowy przebudowa M�ynu Maria we Wroc�awiu zesp� budynk�w mieszkalnych w Mirkowie ko�o Wroc�awia- etap 2 zesp� budynk�w mieszkalnych w Mirkowie, etap I - projekt
remont wraz z przebudow� budynku przy ul. Malarskiej we Wroc�awiu szko�a rzemios�a budynek spokojnej staro�ci w Bie�kowicach rozbudowa wraz z przebudow� budynku jednorodzinnego przy ul. Wiosennej we Wroc�awiu rok 2007
WIDEX WYSOKA kolo Wroc�awia budynek produkcyjny budynek produkcyjny Widex - wn�trze przebudowa kaplicy ko�cio�a �w. Doroty budynek mieszkalny, Wroc�aw ul. Drukarska Budynki mieszkalne, Wroc�aw ul. Zwyci�ska
Budynek mieszkalny, Wroc�aw, ul. Zwyci�ska zesp� dw�ch budynk�w mieszkalnych przy ul. Partynickiej we Wroc�awiu rok 2006 Przebudowa wraz z rozbudow� budynku zespo�u budynk�w Mamuta we Wroc�awiu na budynki mieszkalne rekreacyjny zesp� wielofunkcyjny wraz z domem spokojnej staro�ci
zesp� budynk�w mieszkalnych we Wroc�awiu, ul. Kurpi�w zesp� budynk�w mieskzalnych w Opolu osiedle Chabrowe 2 w Wysokiej ko�o Wroc�awia przebudowa budynk�w koszarowych na budynki mieszkalne, Wroc�aw ul. Zwyci�ska przebudowa budynk�w koszarowych na budynki mieszkalne, Jelenia G�ra ul. Sudecka
zesp� budynk�w mieszkalnych Agata w Kie�czowie ko�o Wroc�awia zesp� budynk�w mieszkalnych, Wroc�aw ul. Braterska rok 2005 zesp� budynk�w mieszkalnych w Wysokiej pensjonat Wojciechowo w Zakopanem
przebudowa budynku koszarowego na budynek mieszkalny, Rodis, Wroc�aw zesp� budynk�w mieszkalnych w �anach ko�o Wroc�awia budynek apartamentowo-hotelowy przy ul. Teatralnej we Wroc�awiu Kliknij, aby obejrze� powi�kszenie. rok 2004
przebudowa budynku koszarowego na budynki mieszkalne, Wroc�aw ul. Zwyci�ska przebudowa budynku koszarowego na budynki mieszkalne, Wroc�aw ul. Przyja�ni budynki mieszkalne w Bielanach Wroc�awskich osiedle Zielone w Wysokiej ko�o Wroc�awia budynek jednorodzinny - konkurs
koncepcja budynku handlowego TGG przy ul. Hallera we Wroc�awiu budynek handlowy TGG wraz z parkingiem oraz stacj� benzynow� parking przy hotelu Wroc�aw budynek spokojnej staro�ci we Wroc�awiu przebudowa oraz remt kamienicy przy ul. �w. Antoniego we Wroc�awiu
przebudowa kamienicy, Wroc�aw Rynek pub w kamienicy przy ul. �w. Antoniego we Wroc�awiu przebudowa budynku koszarowego w Zgorzelcu pensjonat w Karpaczu ko�ci� w Czernicy ko�o Wroc�awia